Renginiai

Renginiai

Redos ir Virginijaus Brazių porceliano kiaušinių kolekcijos parodos pristatymas

Redos ir Virginijaus Brazių porceliano kiaušinių kolekcijos parodos pristatymas vyks vasario 27 d., antradienį, 17.00 val.

 Laukiame Jūsų ir linkime pačių geriausių emocijų, apžvelgiant kolekciją.

Renginio metu bus fotografuojama.

Vykę renginiai

2024 m. vasario 6 d. 17 val. buvo atidaryta trijų meno mokyklų – Šakių rajono, Birštono bei Jurbarko A. Sodeikos  – jaunųjų dailininkų ir jų mokytojų konkursinė tapybos paroda "Sakmė apie žirgą". Projektas vykdytas 2023 metais praplėtė moksleivių žinias bei padėjo lavinti meninius įgūdžius, o tuo pačiu priminė lietuvių tautos tradicijas, senuosius simbolius, tūkstantmečius siekiančius arklio kulto pėdsakus. Konkurse dalyvavo 18 jaunųjų autorių – po 6 iš kiekvienos mokyklos - kurie kūrybiškai interpretavo temą ir sukūrė įdomius, originalius darbus. Jų vadovai – Lolita Rūgytė (Šakių rajono meno mokykla), Remigijus Janušaitis (Birštono meno mokykla) ir Inesa Bosaitė (Jurbarko A. Sodeikos meno mokykla) parodai taip pat pateikė po vieną kūrybinį darbą.

Lapkričio 21-24 d.  Suaugusiųjų švietimo savaitės renginiai: Edukacinis užsiėmimas “Kaip gimsta vaško žvakė?”; Edukacinis užsiėmimas “Kalėdaičių kelias pas mus”.

2023 m. spalio 20 d. 15 val. J. Fedorininienės knygos "Kunigo Česlovo Kavaliausko rašytinis palikimas" pristatymas. Dalyvavo knygos autorė dr. J. Fedorininienė, kunigo bičiuliai. Šiais metais minime Šventojo Rašto vertėjo, teologo kunigo Česlovo Kavaliausko gimimo 100-ąsias metines. Daugiau sužinosite apie kunigą Č. Kavaliauską, apsilankę virtualioje parodoje.

2023 m. rugsėjo 14 d. Europos paveldo dienų renginys. Kryždirbystei skirta paroda „Mums reikia praeities, praeičiai reikia mūsų“. Parodos dalyviai: Antanas Venslavičius, Rimantė Butkuvė, Tomas Stambrauskas, Julius Urbonavičius, Algimantas Sakalauskas, Kęstutis Grigonis, Petras Pranckevičius, Eugenijus Banys, Tomas Selickas, Martynas Breikštas, Alvydas Antanavičius, Aidas Andriekus, Dainius Jurevičius.

2023 m. birželio 9 d. Memorialinė lenta, skirta pal. vysk. T. Matulionio atminimui. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas prie muziejaus fasado pašventino memorialinę lentą. Vyskupas kankinys Birštono klebonijoje gyveno ir valdė Kaišiadorių vyskupiją 1956-1958 metais. 

2022 m. lapkričio 27 d. XVII katalikų religinio meno parodos "Glora Deo" atidarymas.

2022 m. spalio 7 d. Edmundo Saladžiaus grafikos parodos atidarymas "Švč. M. Marijos kanonizuotieji rožančiaus slėpiniai" 

2022 m. gegužės 19 d. Birštono Kurhauzo salėje knygos "Kaišiadorių vyskupija archyvinėse nuotraukose iki 1942 m.", sudarytojas lic. kun. Gediminas Tamošiūnas, pristatymas. Knygą galima įsigyti Birštono sakraliniame muziejuje. 

2021 m. spalio 21 d. vieša paskaita apie vienuolynų sodų įvairovę ir juose auginamus vaistinguosius augalus.

2021 m. spalio 8 d.  Birštono kurhauze Juozo Brazausko knygos, skirtos Baliui Sruogai, sutikimas. 

Seniau įvykę renginiai: Lietuvos katalikų bažnyčios metrikinių dokumentų skaitmeninimo rezultatų Kaišiadorių vyskupijoje viešas pristatymas. Daugiau informacijos skaitykite čia.

Susitikimas su kunigu misionieriumi Antanu Saulaičiu SJ. Akimirkos išliko čia.

 

 

 

Galerija