Renginiai

Renginiai

Suaugusiųjų švietimo savaitės renginiai

Kviečiame  dalyvauti Suaugusiųjų švietimo savaitės renginiuose !

Birštono sakraliniame muziejuje, Birutės g. 10, Birštonas; Tel. +370 319 656 99

Lapkričio 21 d. 15.00 val. Edukacinis užsiėmimas “Kaip gimsta vašk žvakė?”

Lapkričio 24 d. 15.00 val. Edukacinis užsiėmimas “Kalėdaičių kelias pas mus”

Renginio metu bus fotografuojama.

Vykę renginiai

J. Fedorininienės knygos "Kunigo Česlovo Kavaliausko rašytinis palikimas" pristatymas vyko spalio 20 d. 15 val. Birštono sakraliniame muziejuje. Dalyvavo knygos autorė dr. J. Fedorininienė, kunigo bičiuliai. Šiais metais minime Šventojo Rašto vertėjo, teologo kunigo Česlovo Kavaliausko gimimo 100-ąsias metines. Daugiau sužinosite apie kunigą Č. Kavaliauską, apsilankę virtualioje parodoje.2023 m. rugsėjo 14 d. Europos paveldo dienų renginys. Kryždirbystei skirta paroda „Mums reikia praeities, praeičiai reikia mūsų“. Parodos dalyviai: Antanas Venslavičius, Rimantė Butkuvė, Tomas Stambrauskas, Julius Urbonavičius, Algimantas Sakalauskas, Kęstutis Grigonis, Petras Pranckevičius, Eugenijus Banys, Tomas Selickas, Martynas Breikštas, Alvydas Antanavičius, Aidas Andriekus, Dainius Jurevičius.

2023 m. birželio 9 d. Memorialinė lenta, skirta pal. vysk. T. Matulionio atminimui. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas prie muziejaus fasado pašventino memorialinę lentą. Vyskupas kankinys Birštono klebonijoje gyveno ir valdė Kaišiadorių vyskupiją 1956-1958 metais. 

2022 m. lapkričio 27 d. XVII katalikų religinio meno parodos "Glora Deo" atidarymas.

2022 m. spalio 7 d. Edmundo Saladžiaus grafikos parodos atidarymas "Švč. M. Marijos kanonizuotieji rožančiaus slėpiniai" 

2022 m. gegužės 19 d. Birštono Kurhauzo salėje knygos "Kaišiadorių vyskupija archyvinėse nuotraukose iki 1942 m.", sudarytojas lic. kun. Gediminas Tamošiūnas, pristatymas. Knygą galima įsigyti Birštono sakraliniame muziejuje. 

2021 m. spalio 21 d. vieša paskaita apie vienuolynų sodų įvairovę ir juose auginamus vaistinguosius augalus.

2021 m. spalio 8 d.  Birštono kurhauze Juozo Brazausko knygos, skirtos Baliui Sruogai, sutikimas. 

Seniau įvykę renginiai: Lietuvos katalikų bažnyčios metrikinių dokumentų skaitmeninimo rezultatų Kaišiadorių vyskupijoje viešas pristatymas. Daugiau informacijos skaitykite čia.

Susitikimas su kunigu misionieriumi Antanu Saulaičiu SJ. Akimirkos išliko čia.

 

 

 

Galerija