Palaimintųjų Matulaičio ir Matulionio dvasinio gyvenimo versmės"

Palaimintųjų Matulaičio ir Matulionio dvasinio gyvenimo versmės"

paskaita "Palaimnintųjų Jurgio Matulaičio ir Teofiliaus Matulionio dvasinio gyvenimo versmės
 Palaimintieji Jurgis Matulaitis (1871-1927) ir Teofilius Matulionis (1873-1962). Pavardžių panašumas skatina pažvelgti į dvasininkų gyvenimus, kad ne vien mokėtume atskirti šias asmenybes, bet pasisemtume sau jų vidinio gyvenimo dinamiškumo. Paskaitoje bus žvelgiama į palaimintųjų Jurgio ir Teofiliaus dvasingumo raiškas. Ieškosime rakto pažinti asmenybes, kurios liudijo ir gynė tikėjimą, kūrė nepriklausomą Lietuvą, telkė tautą darniam gyvenimui. Klausime, kur palaimintieji sutiko gyvąjį Dievą ir kas teikė jiems gyvenimo prasmę. Ieškosime jų draugų, kaip mokėjo save išreikšti laiškuose, kas ramino ir guodė kalinimo ar fizinių kentėjimų metu. Jų širdyse viešpatavo Dievo taika, kai į viską žiūrima labai ramiai su juntamu tikėjimo kvėpavimu, meilės dvasia. Susitikimas su arkivyskupais to laiko žmonėms buvo viena gražiausių gyvenimo akimirkų. Ar taip galėsime pasakyti ir mes, trumpame pasimatyme pažvelgę į palaimintuosius Matulaitį ir Matulionį?
 
Paskaitos įrašas LMA Vrublevskių bibliotekos mediatekoje.

Galerija