Renginiai

Renginiai

Video

Muziejaus vedėja dr. R. Zajančkauskienė dalyvavo laidos kūrime Prisikėlimo liudytojai. Arkivyskupas Teofilius Matulionis.  2020 11 22

Muziejuje buvo kuriama Prisikėlimo liudytojai. XX a. Sibiro gulagų apaštalas iš giliausios gelmės. Apie kunigą M. Petkevičių. 2020 04 19

Trumpa ekskursija "Birštono sakralinis muziejus". Parengė interneto dienraščio kūrybinė grupė "Bernardinai".

Lietuvos katalikų bažnyčios metrikinių dokumentų skaitmeninimo rezultatų Kaišiadorių vyskupijoje viešas pristatymas. Daugiau informacijos skaitykite čia.

Susitikimas su nuostabiu žmogumi kunigu misionieriumi Antanu Saulaičiu SJ. Akimirkos išliko čia.

 

 

 

 

 

Vieša muziejininko paskaita "Sodai vienuolynuose"

2021 m. Spalio 21 d. 16 val. Birštono sakraliniame muziejuje buvo skaitoma muziejininkės dr. R. Zajančkauskienės vieša paskaita apie vienuolynų sodų įvairovę ir juose auginamus vaistinguosius augalus.

Prieskoniniai ir aromatiniai augalai ne tik gardžiai kvepia, bet  nuo viduramžių buvo pasitelkiami ligų gydymui. Vidiniai vienuolynų kiemai, skirti maldai ir rekreacijai, žavi augalų sodinimo tvarka ir derme. Paskaitoje pakliavome po Europos žymesnius vienuolynus, o taip pat žvelgėme ir vienuolynų sodus Lietuvoje.

 

J. Brazausko knygos "Gyvenimas praėjo pro atmintį" sutiktuvės
 
Spalio 8 d. 16 val. Birštono kurhauze rengiamas Juozo Brazausko knygos, skirtos Baliui Sruogai, sutikimas.
 
Dalyvaus knygos autorius, istorikas publicistas Juozas Brazauskas, kun. dr. Simas Maksvytis, rašytoja Janina
Survilaitė-Vaitkevičius iš Šveicarijos, pedagogas Paulius Martinaitis, Birštono muziejaus darbuotojai. Muzikuos Birštono gimnazijos moksleiviai. Renginį ves mokytoja Asta Ferevičienė. Bus galimybė įsigyti knygą.
 
Prašome renginio metu dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes, laikytis 2 m atstumo.
 
Apie Juozą Brazauską trumpai
 
Juozas Brazauskas (g.1952 Kėdainiuose), istorikas (VU,1976),
mokytojas ekspertas (1993), nusipelnęs panevėžietis mokslo srityje (1998),
Lietuvos Respublikos Seimo įsteigto G. Petkevičaitės- Bitės atminimo
medalio „Tarnaukite Lietuvai”laureatas ( 2013). 2018m. pelnė Panevėžio
miesto savivaldybės Kultūros ir meno premiją už kultūros paveldo,
kraštotyros sklaidą. 2019 m. autoriui paskirta Knygnešio Martyno Survilos
premija.
Autorius daugiau kaip 30 istorijos vadovėlių ir mokymo priemonių,
knygų autorius ir sudarytojas. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, pirmasis
parengė ir Kaune, „Šviesos” leidykloje išleido Lietuvos istorijos mokymo
priemonę ir vadovėlius Lietuvos mokykloms.
Nuo 2000 m. yra parengęs ir išleidęs knygą J. E. Panevėžio vyskupo
emerito Juozo Preikšo pamokslų ir sveikinimų knygą „Žodžiai”(2006),
monografiją „Dailininkė Marcė Katiliūtė“ (2006), enciklopedinį leidinį
vaikams „Vaikams apie Lietuvos valdovus“(2010), savo straipsnių rinkinius
„Išlieka tai, kas užrašyta“(2012), „Vietoj palikimo“(2016).
Naujausi istoriko Juozo Brazausko darbai 2017 m. išleista istorinė
apybraiža „Mažasis Lietuvos universitetas Panevėžyje“ (Meno kuopai
atminti), (Amalkeros leidyba, Panevėžys, 112 psl.), biografinė apybraiža
„Trumpas žydėjimas” (Kaunas, Žiemgala, 80 psl. apie dailininkę Marcę
Katiliūtę), „Juozo Keliuočio drama” ( Vilnius, Margi raštai, 96 psl.).
2018 metais, minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, išleista
biografinių apybraižų, prisiminimų knyga ( kartu su Irena Dambrauskaite-
Rudzinskiene) „Karta, iš kurios mokėmės”, Juozo Brazausko biografinė  
apybaiža „Skaisčios širdies žmogus” ( Julijonas Lindė – Dobilas),
biografinių apybraižų knyga „Mano kelias” apie Antaną Strazdą, Joną
Biliūną, Aleksandrą Dambrauską- Adomą Jakštą, Kazį Binkį.
2019 m., minint Juozo Tumo- Vaižganto gimimo 150-sias metines,
išleista biografinė apybraiža „Universalus Juozas Tumas –Vaižgantas kaip
Viešpaties diena”. 2019 m. pabaigoje leidykla Homo liber parengė Juozo
Brazausko biografinę apybraižą apie diplomatą ir rašytoją Jurgį Savickį
„Gyvenimas šėlsta nevilties agonijoje”. 2020 m. išleista istorinė apybraiža
„Šveicarų ir lietuvių pėdsakais”.
Autorius 2017 m. rugsėjo mėn. paminėjo gimimo 65-metį. Nuo 2015 m.
rudens yra pensininkas, bet išlieka kūrybingas istorikas, publicistas.

Galerija