Parodos

Parodos

Klaido Navicko medžio raižinių paroda

Klaido Navicko medžio raižinių paroda 

Veiks nuo 2018 m. vasario 2 d. iki 28 d.

Vasario 2 d., penktadienį, 16 val. Birštono sakraliniame muziejuje atidaroma Klaido Navicko medžio raižinių paroda.

Parodos autorius yra teisininkas, kurio pomėgis yra kūryba. Jis kuria medžio raižinių, karpinių technika ir tęsia lietuvių liaudies puoselėtas tradicijas.

Nuo 1991 metų Klaidas Navickas yra tautodailininkų sąjungos narys, o 2009 m. pripažintas tradicinių amatų meistru. Autorius popieriaus karpinių personalines parodas surengė Japonijoje EXPO -2005; Lince (Austrija), Kinijoje EXPO - 2010, Varšuvoje, Gdanske (Lenkija), Filadelfijoje (JAV), Magiliov Podolske (Ukraina), Maskvoje ir Sankt-Peterburge (Rusija), Minske (Baltarusija). Lietuvoje surengta virš dešimties personalinių parodų. Išleido tris savo karpinių knygas.

Atidarymo metu bus vykdomas edukacinis užsiėmimas. Bus supažindinama su karpymo bei raižinių istorija, tematika bei technika, suteikta galimybė praktiškai išbandyti savo jėgas karpant.

Kviečiame dalyvauti ir pasinerti į kūrybinio džiaugsmo jūrą.

Apie autorių

       Klaidas Navickas gimė 1962 m. lapkričio 30 d. Raseiniuose. Gyvena Grigiškėse, teisininkas, valstybės tarnautojas. Karpyti pradėjo 1988 m.  Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys nuo 1991 metų. 2005 m. buvo suteiktas meno kūrėjo statusas, 2009 m. K. Navickas pripažintas tradicinių amatų meistru.

K. Navickas savo popieriaus karpinių personalines parodas surengė Japonijoje EXPO-2005; Lince (Austrija), Kinijoje EXPO-2010, Varšuvoje, Gdanske (Lenkija), Filadelfijoje (JAV), Magiliov Podolske (Ukraina), Maskvoje ir Sankt-Peterburge (Rusija), Minske (Baltarusija). Lietuvoje surengta virš dešimties personalinių parodų. Nuo 2003 m. meistro dirbtuvėse J. Basanavičiaus g. 29 veikia pastovi jo darbų ekspozicija. Meistras išleido tris savo karpinių knygas.

K. Navickas dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės Dailiųjų amatų, etnografinių  verslų ir mugių programoje. Su kitais  programos dalyviais nuolat dalyvauja Vilniaus miesto bei respublikiniuose kultūriniuose renginiuose. K. Navickas - trijų paskutinių Nacionalinių dainų iš šokių švenčių dalyvis.

Dirbtuvėse meistras priima besidominčius tautodaile, supažindina su karpymo bei raižinių istorija, tematika bei technika, suteikia galimybę praktiškai išbandyti savo jėgas karpant ar spaudžiant atspaudus.

K. Navickas nuolatinis respublikinio konkurso Aukso vainikas dalyvis - 2005 m. ir 2007m.  apdovanotas III laipsnio diplomu, 2012m, ir 2014 m. - II laipsnio diplomu, 2006 m. ir 2010 m. šiame konkurse pripažintas geriausiu Vilniaus krašto meistru vaizduojamojo meno srityje.

Gedimino Pempės grafikos paroda "Nė dienos be brūkšnio".

Sausio 6 dieną Birštono sakraliniame muziejuje buvo atidaryta mūsų kraštiečio dailininko  GEDIMINO PEMPĖS kūrybos darbų paroda ,,Nė dienos be brūkšnio”. Pristatyme dalyvavo dailininko Gedimino Pempės dukra Margarita Pempytė Šimkienė,  žurnalistas Vidmantas Valiušaitis, kurio knygos ,,Kada išaušta diena nauja" viršelį sukūrė grafikas G. Pempė. Muziejininkas ir fotografas Gytis Ramoška, kuris su dėde dailininku kalbėjosi ir tarėsi dėl kūrybinių sprendimų bei gaudavo vertingų patarimų. G. Ramoška yra daugeliu atvejų pasitarnavęs kaip fotografas dailininkui G. Pempei, ypač kai reikėdavo padidinti ar pamažinti kurį grafikos darbą.  Dailiniko kaimynas Gediminas Kairys prisiminė juokingą situaciją, kai dailinikas jį auklėjo „liniuote per kaktą“ dėl blogo elgesio, už ką jis šiandien dėkingas.

Dailininkas G. Pempė (1921 - 2008) gimė 1921 m. sausio 15 d. G. Pempė gimęs Prienų rajone Jiezno valsčiuje yra vienas ryškiausių Lietuvos šrifto virtuozas, padėjęs pagrindus taikomosios grafikos plėtotei. Šiemet minėsime dailininko gimimo  97 metus, tačiau dailininkas Gediminas Pempė jau prieš 10 metų - Viešpaties sodų gyventojas. Pristatymo pradžioje priminėme apie dailininką Viešpaties angelo  malda, nes sausio 2 d. Dailininkas iškeliavo į anapusinį gyvenimą. G. Pempės kūrybos albume "Nulla dies sine linea" aptikome dailininko ranką užrašytą malda: „Laikas, Viešpatie, negailestingas, o po jo kojomis kasdien - tai akivarai, tai žarijų duobė, bet regiu pakelėje pražydusią karklo šakelę, iš tolo kviečia šeimos pastovumo globėja, žiedais apžėlusi liepa, ir jau žinau, kad pasieksiu krantą, kaip Tu norėjai Viešpatie." Iš šios maldos išryškėja, kas svarbu buvo dailininkui. Jis brangino šeimą, kurią priminė tėviškės sodybos kieme augusi liepa. Dailininkui svarbi buvo ir tikėjimo dorybė, išugdyta gimtos šeimoje ir itin branginta iki gyvenimo paskutinės dienos.

Iš parodos darbų tampa aišku, jog dailininko Gedimino asmenybei buvo būdinga pagarba žmogui ir begalinė inteligencija. Buvo reiklus sau. Iš dukros Margaritos sužinojome, jog nuo septinto dešimtmečio iki gyvenimo pabaigos yra rašęs dienoraštį, kuriame kruopščiai fiksavo įvykdytus darbus, gautus užsakymus ir kiek pateikta eskizų variantų, kiek gauta arba negauta atlygio. Keturi sąsiuvinai šeimai yra brangi tėvo gyvenimo istorija, kur  užrašyta ir tai, kas sukliudydavo dirbti, nes sulaukdavo svečių. Tarsi jaustų širdgėlą dėl prarasto laiko... „Nė dieno be brūkšnio“ – ši  romėnų rašytojo ir filosofo Plinijaus Vyresniojo citata buvo užrašyta dailininko nuostabiu šriftu tarsi apibendrina jo darbštumą, atkaklumą bei atsakingumą. Nieko nedaryti atmestinai, o viską, ką darai, daryti su maksimalia koncentracija. Buvo begaliniai ramus žmogus. Dukra Margarita nepamena, kad būtų tėvas kada piktas. Net jai sugadinus paruoštą dailininkų sąjungai konkursui tėvo darbą, jis tepasakęs: „Na ką, dabar nėra ko ten ir eiti“. Jis buvo ir puikus šeimos tėvas. Tai, kad vaikai tęsia tėvo kūrybos sklaidą. Albumo publikavimas, parodų rengimas yra puikus įrodymas. Dailininkas sielos virpesius darbuose išreiškė, o  parodos lankytojai pastebi. Meilė Lietuvai – kita svarbi dailininko tema, kurią jis išreiškė per pašto ženklų serijos sukūrimą, estampų kūrimą. Labiausiai šią meilę skiepijo vaikams, visų pažinojusių širdyje, nes Pempių namuose vykdavo ilgi ir nenuobodūs pokalbiai Lietuvos istorijos temomis. Pempių šeima net sovietmečiu buvo laikomi lietuviai patriotai.

Gediminas Pempė mylėjo gamtą, savo kruopščiais grafikos darbais ją vaizdavo. Dailininko iliustracijomis pasidabinusi knyga „Lietuvos žuvys“ 1986 m. buvo pripažinta gražiausiu „Mokslo“ leidyklos spaudiniu. Jis kūrė iliustracijas, anlizuodamas mokslo publikacijas minėta tema. G. Pempės plunksnai priklauso daugelio logotipų Lietuvoje, kurie dar vartojami iki šiol,  sukūrimas. „Šviesos“ leidyklos logotipas – mokinukas su kuprine ant pečių, nuo 1964-ųjų iki šiol žingsniuojantis vadovėlių ir kitų leidinių viršeliais. Ne mažiau svarbūs ir žinomi kiti dailininko sukurti logotipai – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Kauno respublikinės klinikinės ligoninės ir kt. Dailininkas pradėjo aktyviai kurti XX a. 7 dešimtmetyje, o jo darbų spektras buvo įvairus: knygų viršeliai, iliustracijas, firminiai pašto ženklai, ekslibrisai, plakatai, atvirukai, sveikinimai. Dailininko dukra M. Šimkienė pasakojo, jog tėvo santykis su popieriumi buvo ypatingas. Galima sakyti, net sakralus: „Niekada nematėme nė menkiausios popieriaus skiautės, suglamžytos ar nusviestos šalin. Piešdamas šimtus eskizų, atliekamus surinkdavo, tvarkingai padėdavo į aplanką“.

Apibendrinant, norisi pasakyti, jog ši paroda teigia tris dalykus: pirma, ji moko vaikų melės tėvams. Ir tuo pačiu pasakoja apie puikiai realizuotą tėvų meilę vaikams. Antra, dailininko Gedimino Pempės atsidavimą ir meilę savo darbui. Atsakingai, kruopščiai ir su atsidavimu išgryninti idėją kuriamuose ženkluose, knygų viršeliuose, ekslibrisuose, teksto šrifte. Trečia, paroda kalba apie G. Pempės meilę Lietuvai, kuri prasideda nuo meilės savo tėviškės liepai, keliukui, upeliui, paukščiams ir žuvims... Viskam, kas yra šalia mūsų gimto sodžiaus. Dailininko darbai moko mylėti visa, kas yra mums duota Viešpaties dabar. Jo sielos virpesiai įgavę vaizdinį pavidalą darbuose sukelia mums tas pačias sielos vibracijas.

Ačiū parodos rengėjams dailininko vaikams: Margaritai Šimkienei, architektui Lietuvos Nacionalinės premijos laureatui Kęstučiui Pempei, dailininko anūkei, kurie stato ilgai išliekantį paminklą tėvo atminimui per knygą, per parodų rengimą. Jie tęsia jo pradėtą darbą – mylėti Dievą, mylėti Lietuvą, mylėti šeimą.

Dr. R. Zajančkauskienė,

Birštono sakralinio muziejaus vedėja