Parodos

Parodos

 


A. Jonausko darbų paroda palaimintojo T. Matulionio pėdsakai Sankt Peterburge
Parodos „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pėdsakai Sankt Peterburge“ atidarymas
 
2021 m. rugpjūčio 20 d. Birštono sakraliniame muziejuje, minint 59-ąsias palaimintojo kankinio Teofiliaus Matulionio mirties metines ir 101-ąsias Lietuvos kardinolo Vincento Sladkevičiaus (kurį pal. T. Matulionis slapta konsekravo vyskupu) gimimo metines, bus atidaryta fotomenininko Artūro Jonausko kūrybinių darbų paroda „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pėdsakai Sankt Peterburge“. Parodos organizatoriai Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge ir Birštono muziejus.

 

Paroda

Keturiasdešimt metų trukę pokyčiai

Kūrybinių darbų serija skirta arkivyskupo, kankinio, pal. T. Matulionio peterburgiškajam gyvenimo ir tarnystės periodui, kuris su dešimties metų pertrauka (nuo 1900 iki 1910 m.) siekia beveik keturiasdešimt metų. Šis laikotarpis buvo epochų kaitos metu, kai Sankt Peterburgas virto Petrogradu, o vėliau Leningradu. Kai kito žmonių pasaulėžiūra, kai buvo pradėtas persekioti tikėjimas, „...kai kurie žmonės tapdavo net KGB kolaborantais, o kiti – šventaisiais...“ – kaip yra pasakyta J.Em. kardinolo S. Tamkevičiaus parodos įžanginiame žodyje. Pal. T. Matulionio gyvenimas ir ištikima tarnystė tapo vykstančių pasikeitimų simboliu.

Per tuos metus Peterburge pal. T. Matulioniui atsitiko keturi svarbiausi dalykai: 1) studijos Kunigų seminarijoje; 2) tarnystė Švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčioje, kurią jis pastatė ir subūrė parapiją, 3) T. Matulionio konsekracija vyskupu, 4)  teismai ir kalinimas už kunigo pareigų vykdymą.

 

Unikali fotografijos technika ir šiuolaikinės technologijos

Parodą sudaro 51 autorinis darbas, iš kurių 33 atvaizdai atlikti autorine fototipijos spausdinimo technika. Ekspozicija sukurta iš autorinių nuotraukų ir dirbant su Birštono sakralinio muziejaus archyviniais dokumentais, daugelis iš kurių bus rodomi pirmą kartą.

Ypatingą vietą užima spalvotų fototipijų ciklas – jis unikalus. Kuriant šiuos darbus, skirtus T. Matulionio gyvenimo Peterburge vietoms, autorius pirmą kartą savo kūryboje patobulino techniką ir įvedė spalvą, sujungęs klasikinę fototipijos spausdinimo techniką ir šiuolaikinės technologijas.

 

Menu ieškomi sąlyčio taškai

Artūras Jonauskas – fotografas, menininkas, kuris naudoja įvairius fotografijos spausdinimo metodus kaip savo pasaulėžiūros raiškos instrumentą. Atgaivina senus ir kuria naujus alternatyvius fotografinio atvaizdo raiškos būdus, atrasdamas sąlyčio taškus su spausdintinės grafikos menu. 2018 m. Sankt Peterburge, o vėliau ir Lietuvoje buvo eksponuojama jo fototipijų paroda „Maironio pėdsakai Sankt Peterburge“.

Fototipija, sukurta 1855 m. Prancūzijoje Alfonso Poitevino, kaip atvaizdų foto mechaninio kopijavimo būdas. Pergyvenusi savo klestėjimą, šiuo metu praradusi aktualumą poligrafijoje, fototipija liko plačių raiškos savybių spausdinimo technika.

 

Parodos projektą iniciavo Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge ir įgyvendino kartu su Birštono muziejumi. Archyviniais dokumentais prie parodos kūrimo prisidėjo ir pal. T. Matulionio Sankt Peterburge pastatytos Švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčios parapija. Ši bažnyčia – paskutinė Petrograde pastatyta katalikų bažnyčia.

Aukso vainiko laureato Sauliaus Lampicko kryždirbystės paroda.

Pratęsta tautodailininko Sauliaus Lampicko medžio skulptūros paroda.

Darbai alsuoja jaukumu, šiluma, lietuvio dvasia.  Lietuvių tautos kryždirbystės tradicijų puoselėtojas, du kartus aukso vainiko laureatas rodo per penkiolika naujausių darbų. 

 

SAULIUS LAMPICKAS

Saulius Lampickas gimė 1962 m. Pakruojo r., Rozalime, miškininkų šeimoje. 1987 m. baigęs Kauno miškų technikumą atvyko gyventi į Alytų. Medžio drožyba susidomėjo 1989 metais, įsitraukė į naujai sukurto Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus veiklą.
1992–2013 m. dirbo meno dirbinių iš medžio gamintojo specialybės mokytoju Alytaus dailiųjų amatų mokykloje. Nuo 2013 m. S. Lampickas yra laisvas meno kūrėjas.
1992 m. tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariu. Surengė 11 autorinių parodų Vilniuje, Vilkaviškyje, Šiauliuose, Pakruojyje, Vištytyje, Zyplių dvare Lukšiuose, Marijampolėje. Dalyvauja kūrybinėse stovyklose, simpoziumuose Lietuvoje ir užsienyje (Vengrijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Čekijoje).
Menininkas apdovanotas dviem „Aukso vainikais“ (geriausių liaudies meistrų nominacijos simboliais), du kartus Liongino Šepkos vardo premijomis, jam suteiktas meno kūrėjo statusas ir tautinio paveldo produkto kūrėjo sertifikatas. Du kartus jis yra pelnęs Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją ir tiek pat kartų pripažintas geriausiu Alytaus apskrities liaudies meistru.
Menininko sukurtos medžio skulptūros ir kryžiai puošia ne vieną Lietuvos erdvę, kapines, privatų kiemą ar interjerą. Tačiau visa tai, anot menininko, ne priežastis sustoti ir pasimėgauti. „Tikiu, kad vis dar lipu į savo kūrybos kalną ir kad viršūnės turbūt taip ir nepasieksiu – ji kaip miražas: jei ir priartėja, tai tik akimirkai“, – sako S. Lampickas. 

 Lankytoja stebi sukurtus paukščius ir nesulaiko emocijų: „ O Dieve, kaip gražu! Atrodo, girdėti čiulbėjimas!“

 Kviečiame spalvų, čiulbėjimo ir formų grožiui !

 

 

Įvykusios parodos. Virtuali paroda GLORIA DEO ir kitos

Virtuali paroda GLORIA DEO. 

 

Anelės Zurlienės rinktinių juostų paroda

Keturios dešimtys juostų, vyriškų kaklaraiščių, kuriuose autorė įaudžia poezijos ar maldų tekstus. Šios juostos yra skirtos pasipuošti namų erdvei. Žavinga tai, kad moters austi mokėjo nuo vaikystės, o atgaivinti užsiėmimą paskatino Lietuvos valstybės šimtmetis gimtadienis. Anelė Zurlienė gimusi netoli Birštono, Stakliškėse. Gyvenime dirbo sunkų ir atsakingą medikės darbą, audimas ir literatūrinė kūryba jai kaip žmogui įprasmina gyvenimą ir teikia progą darytilaimingus šalias esančius žmones. Aurorė yra išleidusi keturias knygas, parodoje eksponuojama neseniai išleista knyga "Neatpažintojis", kuri skirta audimo subtilybių išmokiusiai krikšto mamai Rozalijai atminti.

 

Velykinių margučių paroda iš Birštono sakralinio muziejaus rinkinių

Eksponuojami A. Lampickienės (Alytus), V. Rekštienės (Biržų raj.), birštoniečių: V. Jaruševičiūtės, O. Zuzavičienės, D. Karalienės ir A. Danulevičienės kurti margučiai. Skirtingi marginimo raštai, technikos ir spalvų gausa skatina pasinerti į šį kasmetinį marginimo užsiėmimą. Čia pat salėje yra galimybė išmokti marginimo karštu vašku technikos. Prašome iš anksto rezervuoti laiką. Priimame prie užsiėmimo stalo vienu metu iki 3 asmenų. Edukacija yra mokama.

 

Birštono Kultūros centro fotostudijos VARPAS paroda "Birštono šventovė"

Nuotraukose studijos nariai meniškai fiksuoja šimtametės bažnyčios architektūros detales, žmonių nuotaikas ir emocijas, gražiausius meno paminklus. Fotografijų paroda pakelia dvasią ir skatina džiaugtis savo bendruomenės žmonėmis, fotografų išradingumu ir kūrybingumu, nuostabiai perteikiant seniausio pastato Birštone gyvenimą.

Dėkojame bendruomenei tarnaujančiam klebonui mons. J. Dalinevičiui, kuris negaili nei laiko, nei sumanumo gražinti, moderninti bei puoselėti sakralią Birštono erdvę. 


Galerija