Boriso Jokubauskio Ikonų paroda

Boriso Jokubauskio Ikonų paroda

 

Boriso Jokubauskio Ikonų paroda

BORISO JOKUBAUSKIO

IKONŲ PARODA

BIRŠTONO SAKRALINIAME MUZIEJUJE (Birutės g. 10)

PARODA VEIKS NUO 2019 M. GEGUŽĖS 18 D.

KVIEČIAME APLANKYTI!
 
 

BORISO  JOKUBAUSKIO   GYVENIMO  IR   KŪRYBINĖS  VEIKLOS  APRAŠYMAS

 

        Borisas Jokubauskis gimė 1957 m. Klaipėdoje ir gyvena joje iki šiol. 1984 m. baigė Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklą. 1986 m. baigė Klaipėdos  politechnikumą, įgydamas energetiko specialybę. Eilę metų privačiai mokėsi tapybos pas žinomą, garsų Lietuvos tapytoją - Algirdą Taurinską. 1983 m. priimtas į  Lietuvos liaudies meno draugijos narius. Nuo 1998 m. tarptautinės Nidos menininkų asociacijos “TILTAS“ narys, nuo 2002 m. Žemaitijos dailininkų sąjungos  narys, nuo 2014 m. B. Jokubauskiui suteiktas meno kūrėjo statusas. Rengia tapybos ir ikonografijos parodas Lietuvoje ir užsienyje (Latvija, Rusija, Vokietija, Kazachstanas, Japonija, Italija). Yra surengęs 7 personalines parodas.

     Boriso Jokubauskio aliejinė tapyba labai ekspresyvi, jo kūriniams artimas emocionalus, išraiškingas tikrovės atspindėjimas, jos perfrazavimas ryškių, gaivių ir  drastiškų spalvų deriniais, su kontrastinga šviesos ir šešėlių kaita. Boriso darbai gyvybingi, pulsuojantys gyvenimo tėkme, jie neša pozityvų užtaisą, spinduliuoja  jėga, drąsa, bei pasitikėjimu

     Nuo 2005 iki 2017 m. Borisas Jokubauskis suorganizavo septynis tarptautinius skulptūros, bei tapybos plenerus ir buvo jų koordinatoriumi Salantuose, Plungės raj., Orvidų sodyboje, bei surengė eilę  parodų, skirtų vienuoliui ir skulptoriui Viliui Orvidui atminti.

      Tikrųjų vertybių ieškojimas dailininką Borisą Jokubauskį atveda į ikonografiją, į krikščioniškojo tikėjimo gelmes, įsigilinant į krikščionybės ištakas ir į  Bizantinį sakralųjį meną. Borisas sugeba lanksčiai persijungti nuo temperamentingos ekspresyvios tapybos į ramų, gilų, verčiantį labai susikoncentruoti ikonos  tapymo procesą. Tapant ikoną reikia būti nuolatinėje maldoje, dirbti labai susikaupus, atsiribojant nuo kasdienybės rūpesčių, pamirštant savo mažąjį ego – ‘‘aš‘‘, ir suvokiant, kad ikona per ikonografą liudija amžinąją Dievo šviesą ir tiesą, kad ikonografas tapydamas ikoną yra tik Dievo įrankis jo rankose, jis Dievo žodžio liudytojas, perteikiantis dieviškumo grožį per simbolius, formas, spalvas.

         Ikonografijos pagrindus  2009 m. ir 2012 m., 2013 m., 2014 m., 2015 m.  Borisas gavo iš italų ikonografo, pranciškonų vienuolio Carlo Bertagnin OFM ir  pranciškonų kunigo, vienuolio Pauliaus D. Vaineikio OFM, 2011 m. tobulinosi pas Lietuvos ikonos meistrą – Marių Vilucką, kuris atskleidė Borisui vidinį ikonos grožį, jos dvasingumą; 2018 m. – 2 kartus  gilino ikonografijos žinias ikonografų kursuose pas garsų ikonografų mokyklos ‘‘Prosopon‘‘ Amerikoje įkūrėjo Vladislavo Andrejevo sūnų, ikonografijos mokytoją ir diakoną Nikitą Andrejevą.

      Pašaukimas tapyti ikonas įpareigoja Borisą turėti didžiulę atsakomybę, kad Viešpaties Jėzaus Kristaus ir visų šventųjų atvaizdai būtų perteikti nepriekaištingai tiksliai pagal kanoną, kad ikonoje  vaizduojami šventųjų atvaizdai būtų tarsi gyvi, spinduliuotų meilę, ramybę, Dievo palaimą. Tai nuolatos verčia gilintis Borisą į ikonografijos istoriją, studijuoti senųjų meistrų darbus, studijuoti ir suvokti  Dievo žodį, ir taikyti jį konkrečiame savo gyvenime.

      Ikonos tapomos, naudojant senąją Bizantijos ikonų tapymo techniką, naudojant tik natūralias medžiagas - kiaušinio temperą, natūralius gruntus, graikiškų riešutų aliejų, vyno actą, susalinį 24 karatų  auksą. Tai sąlygoja ikonos ilgaamžiškumą ir jos  gyvavimą  šimtmečiams.

     Ikonos pati esmė, medžiagiškumas ir išpildymo technika nukreipia į pagrindinį ikonos tikslą – būti gyvu aukščiausiojo Dievo atvaizdu, maldoje pasitarnauti tikinčiajam, būti dvasiniu palikimu ateities  kartoms, būti tarsi perėjimu iš kasdienybės į maldos ir kontempliacijos erdvę.

     Borisas Jokubauskis pastaraisiais metais  yra surengęs eilę tapybos ir ikonų parodų, ikonos pristatymų, paskaitų apie ikonografiją:

 2013 12 17 – 2014 01 18 surengė personalinę ikonų parodą ‘‘Šiuolaikinė ikonų tapyba‘‘ galerijoje „Kunstkamera“, Vilniuje. Ligoninės g. 4.

 2015 m. birželio mėn. dalyvavo tarptautinėje parodoje ‘‘Marina 2015 m.‘‘ Jūrmaloje (Latvija), Pilsetos muziejuje.

 2015 m. rugpjūčio mėn. suorganizavo VI tarptautinį skulptorių ir tapytojų  plenerą Salantuose, Plungės  raj., skirtą vienuoliui, liaudies skulptoriui Viliui Orvydui atminti ir dalyvavo šiame plenere. 

2015 m. gruodžio mėn. dalyvavo religinio meno XII parodoje „GLORIA DEO“ Birštono sakralinio meno muziejuje, Birutės g. 10, Birštone.

2016 m.  dalyvavo 7-ojoje pasaulio žemaičių  parodoje  M. Oginskio  dvaro rūmuose  Plungėje, Parko g. 1.

2016 m. surengė ir dalyvavo grupinėje  parodoje Viliui  Orvydui atminti  Kretingos  kultūros  centre. J. Pabrėžos g. 1, Kretingoje.

2016 m.  surengė ir dalyvavo grupinėje  parodoje Viliui  Orvydui atminti Plungės raj. Savivaldybės  kultūros centre Senamiesčio a., Plungėje.

2016 m. surengė ir dalyvavo grupinėje  parodoje Viliui  Orvidui atminti Klaipėdos m. žemaičių dailininkų sąjungos patalpose  Žvejų g. 2 , Klaipėdoje.

2016 m. rudenį surengė ir dalyvavo grupinėje parodoje Viliui Orvydui atminti Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) vienuolyne Maironio g. 10, Vilniuje.

2017 m. birželio mėn. surengė Kretingos muziejuje, Vilniaus g. 20, Kretingoje Lietuvos ir užsienio dailininkų darbų parodą, skirtą Viliui Orvidui atminti (tai vienas iš  Lietuvos muziejų renginių - ciklo „Muziejų kelias“, skirto Lietuvos valstybės  atkūrimo 100-mečiui, bei prie mūsų valstybės atkūrimo prisidėjusioms ir ją puoselėjusioms asmenybėms, atminti).

 2017 m. birželio mėn. Teofilijaus Matulionio beatifikacijos renginio metu buvo padovanotos dvi B. Jokubauskio ikonos (‘‘Ecce homo‘‘ ir ‘‘Neišsenkanti taurė‘‘) JE Vatikano kardinolui Angelo Amato.

2017 m. rugpjūčio mėn.,  Orvidų  sodyboje Salantuose, Plungės raj. suorganizavo VII tarptautinį skulptorių ir tapytojų plenerą, parodą, skirtą Viliaus  Orvido 25-ąsias mirties metines paminėti.

2017 m. spalio mėn. surengė parodą, skirtą Viliaus Orvido 25-ąsias mirties metines paminėti žemaičių muziejuje “Alka”, Muziejaus g. 31, Telšiuose.

2018 m. sausio mėn. 23-29 d. suorganizavo tarptautinį ikonografų kursą, kuriam vadovavo ikonografas ir diakonas, ikonografų mokyklos „ Prosopon“ Amerikoje mokytojas Nikita Andrejevas (Mykolo apvaizdos cerkvės parapijos namuose, Smiltelės g. 14 A, Klaipėdoje).  

2018 m. gegužės  6 d. surengė ikonų parodą ir skaitė paskaitą apie ikonografiją Romos lietuvių bendruomenės patalpose – Villa Lituania, Piazza Asti 25, Via Tuscolana, 00182 Roma, Italija.

     Boriso Jokubauskio ikonomis yra papuoštos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, Saugų Šv. Kazimiero bažnyčios (Šilutės raj.) ir Vilkyčių Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčios (Šilutės raj.) altoriai. Boriso Jokubauskio tapybos darbų ir ikonų yra įsigiję privatūs kolekcionieriai bei dvasininkai iš Lietuvos ir užsienio – Vokietijos, Rusijos, Latvijos, Norvegijos, Italijos, Kanados, Amerikos. 

 

 Kontaktai:  Klaipėda, Turgaus  g-vė 20-5.,  mob.t. +370 679 24846.  el. paštas: bjokubauskis7@gmail.com


Galerija