XV religinio meno paroda GLORIA DEO

XV religinio meno paroda GLORIA DEO

XV - oji religinio meno paroda "Gloria Deo" prtęsta iki 2019 m. kovo 4 d.

Paroda atkurta 1994 metais tęsiamos katalikų dailininkų grupinių parodų tradicija. Džiugu, jog paroda turi dinamišką dalyvių augimą. Jeigu 2002 metais dalyvių buvo keliolika,  tai 2018 m. “Gloria Deo” parodos dalyvių penkiasdešimt penkeri. Parodoje eksponuojami 86 darbai.

Parodos aktualumą ženklina keletas darbų atlieptų į 2017-2018 metų aktualijas. Arkivyskupas Teofilius Matulionis tapo paskelbtas palaimintuoju (dailininkai: Dovilė Sabaliauskienė, Paulius Juška). Šie metai Trakų Dievo Motinos metai (Jolanta Sereikaitės ikona). Šie darbai buvo sukurti Lietuvos žmonių ir Bažnyčios užsakymu. Jų prasmingumo krūvis džiugina ne tik užsakovus, bet mus visus. Dailininkė D. Sabaliauskienės ikonoje pirmą kartą palaimintąjį Teofilių vaizduoja esantį garbėje. Ikonoje neatsispindi kankinio veidas, bet šventasis Dievo garbintojas, pasipuošęs iškiliausiais liturginiais rūbais. Jis yra Dievo artumoje jau, visu gyvenimu jį žemėje šlovinęs tiesa ir kantria ištikimybe, o mes žvelgdami į V. Gaidamavičiūtės darbą “Dievo avinėliai” turime viltį, jog kažkada pasieksime šviesųjį Amžinybės uostą.

T. Balčiūnaitės Akmens kaimo Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčiai sukurti liūdintys angelai įveda į skausmingą Išganyrtojo kančios temątiką. Penkiose ekspozicijų salėse centrinė vieta skiriama Jėzaus Kristaus asmeniui. Jėzaus veidas jaudina žiūrovą iš Tomo Stambrausko, Artūro Janicko, Mindaugo Jakučionio, Juozo Gecevičiaus skulptūrų, Vytauto Lagunavičiaus, Rimos Gaižauskaitės, Gintauto Survilos atvaizdų. Kryžiaus temą vykusiai išryškina tekstilininkė D. Brogienė. Apie žmogų, jo kryžkelės patirtį kalba Laimos Bazienės keramika, Kristinos Daliūntės ofortas “Išpažintis”, Beno Narbuto “Konfrontacija”, “Atgaila”.

Šv. Kalėdų tema eksponuojama keletas darbų. Kaunietis menininkas A. Teresius pateikia Kristaus Gimimo sceną, sukūręs skulptūras iš virš devynių šimtų metų senumo ąžuolo medžio. Scena supaprastinta iki penkių dalyvių: Motinos, Kūdikėlio ir trijų angelų. Formų apibendrinimas kreipia dėmesį į pačią siužeto esmę. T.Janova keramikos darbu “Šeima” atskleidžia šventosios šeimos vienybę.  Zokaitis G. tapybos darbu “Madona su Kūdikiu” kviečia apmąstyti dieviškosios motinystės temą ir sutikimo su Dievo valia prasmingumą.

Apie Dievo ilgesį primena grafikė jubiliatė Albina Žiupsnytė. Ji pasitelkia subtilius lietuvio sielai artimus apsnigtų laukų, plaukiančių rugių vaizdinius.  Skulptorės Astos Vasiliauskaitės išraiškingos marmure sustingę rankos primena maldos laiką, o apie formas kalba  Pauliuko Mindaugo tapybos darbas “Adoracija”, Jurgitos Erminaitės juvelyrikos darbai” Rožinis”. Tapytoja Marija Rastenienė  atveria maldoje panirusio žmogaus nuotaiką “Nuolankumas”. Piligrimo kelionę vaizduoja  R. Balinsko tapybos darbas “Per pusnynus”, J. Gecevičiaus skulptūra “šv. Pranciškus”, anoniminio skulptoriaus darbai: Šv. Dominykas ir šv. Jokūbas. Šis autorius kaip tikras viduramžių religinio meno kūrėjas savo tapatybės nepristato vardan švento siužeto iškėlimo.

Dvasinių būtybių arba angelų vaizdavimo būdai parodoje yra įvairiomis technikomis: J. Kildušienės porceliano plaketėje ir J. Petruškevičienė siuvinėjimu odoje, medžio skulptūroje D. Baliukevičienė. Darbai subtiliai ir dekoratyviai pateikia dvasinio pasaulio trapumą. Grafikės T. Balčiūnaitės įspūdingo dydžio ir gelsvų garbanų verkiantys angelai ragina susimąstyti, ko liūdi angelai… Tapytoja E. Taločkienė drobėje vaizduoja Dievo garbinimo įvykį, kai išminčiai iš Rytų nusilenkia Išganytojui. Keramikas I. Kazlauskas trijų svečių siužetu įstabiai kreipia mintis panašia linkme. V. Gaidamavičiūtės tapybos darbas “Debesų avinėliai” primena žmogaus laukiančią perspektyvą vienybę su Viešpačiu amžinybėje. 

Ši paroda kviečia išgyventi Kristaus Gimimo Įvykį prasmingai, ieškoti tyresnio žvilgsnio link antgamtinės tikrovės, nes Dievą susitinkame kiekviename žmoguje, nes, anot popiežiaus Pranciškaus, Jėzaus atvaizdas yra įspaustas kaip antspaudas kiekvieno žmogaus širdyje.  

Birštono dekanas mons. Jonas Dalinevičius sveikindamas menininkus sakė, - „Šios parodos esmė yra DEO GRATIAS, išvertus reiškia „siunčiame tau, Dieve, padėką“. Dailininkai, kuriantys religinį meną, esate šalia pranašo Jono Krikštytojo, liudijate tikėjimą. Savitu būdu užfiksuojate savitą tikėjimo dovaną. Tai vidinio pasaulio suvokimo išraiška. Jūs tikėjimo formą įkūnijate skulptūroje ar paveiksle. Tai yra didelė Dievo dovana ne tik jums, bet ypatingai tiems, kurie žvelgs į jūsų darbus. Galbūt daugelis pasisems tikėjimo tvirtumo, bus priemonė ar būdas kelionėje į Dievą. Dėkoju už jūsų darbus. Prašau liudyti savo darbais tikėjimą kaip Jonas Krikštytojas. Nuoširdžiai jums ačiū. Te Dievas jums atlygina vidiniu džiaugsmu, įvertinimu, pojūčiais, kuriuos jūs gaunate savo darbus kurdami ir perduodami savo matymą kitiems. Laukiame šv. Kalėdų šventės, o darbų atvykimas yra tas laukimo ženklas Kristaus Gimimo, ta tikroji žinia, kurią ir skelbia jūsų darbai.“

Roma Zajančkauskienė

Paroda

 

 

Galerija