Naujienos

Naujienos

E. Saladžiaus grafikos parodos atidarymas
Atvykite švęsti žinomo Lietuvos grafiko Edmundo Saladžiaus parodos "Švč. M. Marijos kanonizuotieji rožančiaus slėpiniai"  atidarymą.


2022 m. spalio 7 d. 16:00– 17:30 val.
Birštono sakraliniame muziejuje, Birutės g. 10

Artūro Jonausko (Sankt Peterburgas. Rusija) fotografijų paroda "Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pėdsakai Sankt Peterburge"

Parodos „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pėdsakai Sankt Peterburge“ atidarymas įvyko 2021 m. rugpjūčio 20 d. Birštono sakraliniame muziejuje, minint 59-ąsias palaimintojo kankinio Teofiliaus Matulionio mirties metines ir 100-ąsias Lietuvos kardinolo Vincento Sladkevičiaus (kurį pal. T. Matulionis slapta konsekravo vyskupu) gimimo metines. Fotomenininko

Artūro Jonausko kūrybinių darbų paroda „Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pėdsakai Sankt Peterburge“ organizatoriai Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge ir Birštono muziejus kviečia prisiminti arkivyskupo, kankinio, pal. T. Matulionio peterburgiškąjį gyvenimo ir tarnystės periodą. Jis su dešimties metų pertrauka (nuo 1900 iki 1910 m.) siekia beveik keturiasdešimt metų. Šis laikotarpis buvo epochų kaitos metu, kai Sankt Peterburgas virto Petrogradu, o vėliau Leningradu. Kai kito žmonių pasaulėžiūra, kai buvo pradėtas persekioti tikėjimas, „...kai kurie žmonės tapdavo net KGB kolaborantais, o kiti – šventaisiais...“ – kaip yra pasakyta J.Em., kardinolo S. Tamkevičiaus parodos įžanginiame žodyje.

 

Pal. T. Matulionio gyvenimas ir ištikima tarnystė tapo vykstančių pasikeitimų simboliu. Per tuos metus Peterburge su T. Matulioniu atsitiko keturi svarbiausi dalykai: 1) studijos Kunigų seminarijoje; 2) tarnystė Švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčioje (Babuškino g. 57), kurią jis statė ir būrė parapiją, 3) vyskupo A. Maleckio atlikta slapta T. Matulionio konsekracija vyskupu, 4)  teismai ir kalinimas už kunigo pareigų vykdymą.

 

Parodą sudaro 51 autorinis darbas, iš kurių 33 atvaizdai atlikti autorine fototipijos spausdinimo technika. Ekspozicija sukurta iš autorinių nuotraukų ir dirbant su Birštono sakralinio muziejaus archyviniais dokumentais, daugelis iš kurių bus rodomi pirmą kartą. Ypatingą vietą užima spalvotų fototipijų ciklas – jis unikalus. Kuriant šiuos darbus, skirtus T. Matulionio gyvenimo Peterburge vietoms, autorius pirmą kartą savo kūryboje patobulino techniką ir įvedė spalvą, sujungęs klasikinę fototipijos spausdinimo techniką ir šiuolaikinės technologijas.

 

Artūras Jonauskas – fotografas, menininkas, kuris naudoja įvairius fotografijos spausdinimo metodus kaip savo pasaulėžiūros raiškos instrumentą. Atgaivina senus ir kuria naujus alternatyvius fotografinio atvaizdo raiškos būdus, atrasdamas sąlyčio taškus su spausdintinės grafikos menu. 2018 m. Sankt Peterburge, o vėliau ir Lietuvoje buvo eksponuojama jo fototipijų paroda „Maironio pėdsakai Sankt Peterburge“. Fototipija, sukurta 1855 m. Prancūzijoje Alfonso Poitevino, kaip atvaizdų fotomechaninio kopijavimo būdas. Pergyvenusi savo klestėjimą, šiuo metu praradusi aktualumą poligrafijoje, fototipija liko plačių raiškos savybių spausdinimo technika.

 

Parodos projektą iniciavo Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge ir įgyvendino kartu su Birštono muziejumi. Archyviniais dokumentais prie parodos kūrimo prisidėjo ir pal. T. Matulionio Sankt Peterburge pastatytos Švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčios parapija. Ši bažnyčia – paskutinė Petrograde pastatyta katalikų bažnyčia.

 

Galerija