Ekspozicija

Ekspozicija

2020 metais minėjome šventojo Jono Pauliaus II  ir Lietuvos kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 100 metines. Pažvelkime į istorinę nuotrauką, kuri saugojama Kaišiadorių kurijos archyve. Nuoširdžiai dėkojame už galimybę skaitmeninti ir eksponuoti.

Kviečiame karantino metu uždarytus Vatikano muziejus aplankyti virtualiai.

Kviečiame pasiklausyti kunigo Juozapo Zdebskio garso archyvų čia.


Ekspozicija

Kviečiame virtualiai muziejuje lankytis čia. 
 
Trumpa ekskursija muziejuje
 
Muziejų aplankykite per Facebook paskyrą.
 
2000 m. Švenčiant Krikščionybės jubiliejaus metus įkurtas Birštono
sakralinis muziejus. Pastatas, kadaise buvusi senoji Birštono klebonija, mena iškilių Lietuvos dvasininkų gyvenimo čia tarpsnį bei svarbą. Ši kukli klebonija vienai dienai tapo Kaišiadorių katedra, kai 1957 m. per šv. Kalėdas palaimintasis vyskupas Teofilius Matulionis slapta savo įpėdinu konsekravo kun. Vincentą Sladkevičių. Muziejaus ekspozicija atspindi Dievo tarno T. Matulionio ir kardinolo V. Sladkevičiaus gyvenimo žingsnius ir darbus. Muziejaus sakralinio meno ekspozicija pakylėja lankytojų sielą Grožio link.
 

Galerija