Ekspozicija

Ekspozicija

Ekspozicija
2000 m. Švenčiant Krikščionybės jubiliejaus metus įkurtas Birštono
sakralinis muziejus. Pastatas, kadaise buvusi senoji Birštono klebonija, mena
iškilių Lietuvos dvasininkų gyvenimo čia tarpsnį bei svarbą. Ši kukli klebonija vienai dienai tapo
Kaišiadorių katedra, kai 1957 m. per šv. Kalėdas vyskupas Teofilius Matulionis slapta savo
įpėdinu konsekravo kun. Vincentą Sladkevičių.
Muziejaus ekspozicija, atspindinti Dievo tarno T. Matulionio ir kardinolo
V. Sladkevičiaus gyvenimo žingsnius ir darbus, siekia atskleisti tas tikrąsias
vertybes, suteikiančias drąsos ir stiprybės visais laikais. Pasitikėjimas visa tvarkančia
Dievo Apvaizda, gyvas asmeninis ryšys su Kristumi arkivyskupui ir kardinolui
padėjo išlikti ir suteikė jėgų nenuilstamai darbuotis sielovadoje nepaisant
rafinuotų XX a. persekiojimų ir kankinimų.
Žodžiai moko, bet pavyzdžiai patraukia, – todël tikime, jog šių žmonių
gyvenimas mums, XXI a. žmonėms, yra iškalbingas ir įkvepiantis.
Muziejaus sakralinio meno ekspozicija tepakylės lankytojų sielą Grožio link.
Tai Jis, būdamas Kūrėju, visais laikais meno žmones įkvepia giliau pajusti bei
vaizdu išreikšti tas tikėjimo patirtis, kurias žodžiais kartais nusakyti sunku ar
net neįmanoma. Popiežius Benediktas XVI, kalbėdamas apie krikščioniškąją
ikonografiją, pabrėžia ir jos misiją: „Vaizdinys irgi yra skelbimas. Labiau nei
bet kada anksčiau, šiandien vaizdinių kultūroje šventasis paveikslas gali perteikti
evangelinę žinią dar įtaigiau ir gyvybingiau nei žodis“.
Visiems mūsų muziejaus lankytojams linkiu patirti prasmingų Tiesos ir
Grožio pažinimo akimirkų.
 
Dr. Roma Zajančkauskienė
Birštono sakralinio muziejaus vedėja