Ekspozicija

Ekspozicija

Ekspozicija
2000 m. Švenčiant Krikščionybės jubiliejaus metus įkurtas Birštono
sakralinis muziejus. Pastatas, kadaise buvusi senoji Birštono klebonija, mena
iškilių Lietuvos dvasininkų gyvenimo čia tarpsnį bei svarbą. Ši kukli klebonija vienai dienai tapo Kaišiadorių katedra, kai 1957 m. per šv. Kalėdas palaimintasis vyskupas Teofilius Matulionis slapta savo įpėdinu konsekravo kun. Vincentą Sladkevičių.
Muziejaus ekspozicija atspindi Dievo tarno T. Matulionio ir kardinolo
V. Sladkevičiaus gyvenimo žingsnius ir darbus, siekia atskleisti tikrąsias
vertybes, suteikiančias drąsos ir stiprybės šiandien. Pasitikėjimas visa tvarkančia
Dievo Apvaizda, gyvas asmeninis ryšys su Kristumi palaimintajam kankiniui vyskupui ir kardinolui padėjo išlikti ir suteikė jėgų nenuilstamai darbuotis sielovadoje nepaisant
rafinuotų XX a. persekiojimų ir kankinimų.
Žodžiai moko, bet pavyzdžiai patraukia, – todėl tikime, jog šių žmonių
gyvenimas mums, XXI a. žmonėms, yra iškalbingas ir įkvepiantis.
Muziejaus sakralinio meno ekspozicija tepakylėja lankytojų sielą Grožio link.
Tai Jis, Kūrėjas, visais laikais meno žmones įkvepia giliau pajusti bei
vaizdu išreikšti tas tikėjimo patirtis, kurias žodžiais kartais nusakyti sunku ar
net neįmanoma. Popiežius Benediktas XVI, kalbėdamas apie krikščioniškąją
ikonografiją, nusakė jos misiją: „Vaizdinys irgi yra skelbimas. Labiau nei
bet kada anksčiau, šiandien vaizdinių kultūroje šventasis paveikslas gali perteikti
evangelinę žinią dar įtaigiau ir gyvybingiau nei žodis“.
Visiems mūsų muziejaus lankytojams linkiu patirti prasmingų Tiesos ir
Grožio pažinimo akimirkų.
R. Zajančkauskienė
 
Muziejų aplankyti galite per Facebook paskyra.

Galerija