Edukacijos

Edukacijos

Medumi kvepiančios Kalėdos

Kai artėja šventųjų Kalėdų šventės, mes joms ruošiamės. Muziejuje pakvimpa imbieriniais sausainiais ir atvykę svečiai išgirsta įdomių istorijų apie šventąjį Mikalojų, vyskupą, kuris šv. Kalėdų laikotarpiu moko būti dosniam, dalinti savo gerumą aplinkui esantiems prislėgtiems ir kenčiantiems. Šis edukacinis užsiėmimas yra apie Kalėdinį džiaugsmą ir vertybes. Dalyviai skanauja pačių suformuotų ir papuoštų kalėdinių sausainių bei mėgaujasi bendryste.

Trumpas filmas apie užsiėmimą.

Būtina išankstinė registracija  el. p.: muziejus@sakralinis.lt, tel.:+37031965699. Dalyvių skaičius užsiėmime iki 25 žmonių.  Edukacijos trukmė — 1 val. Edukacinio užsiėmimo kaina 2 Eur. vienam dalyviui.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio rožinis iš duonos

Palaimintasis Teofilius viename savo laiškų iš Mordovijos įkalinimo rašė, jog vieninteliu spinduliu jo gyvenime yra tai, jog gali šv. Mišių auką atnašauti, brevijorių ir rožinį melstis. Muziejuje nuolatinėje Palaimintojo Teofiliaus Matulionio ekspozicijoje yra itin trapus palaimintojo rožinis, pagamintas iš duonos Vladimiro kalėjimo kameroje. Ši maldos priemonė parodo, kad stiprybę kančioje suteikia gyva ir nuoširdi malda, kurią lietuviai tremtiniai ir kaliniai praktikavo kasdien. 

Užsiėmimo metu sužinosite apie rožinio maldos istoriją, vėrinio struktūrą, slėpinių prasmę. Patys pasigaminsite vieno slėpinio rožinio vėrinį iš duonos. 

Būtina išankstinė registracija  el. p.: muziejus@sakralinis.lt, tel.:+37031965699. Dalyvių skaičius užsiėmime iki 25 žmonių.  Edukacijos trukmė — 1 val. Edukacinio užsiėmimo kaina 1 Eur.

Kvepiantis Birštono miesto banginukas

Birštono miesto herbas sukurtas dailininko A. Každailio 1995 m. Centrinė figūra herbe yra mitinė žuvis - banginis, iš kurio trykšta mineralinio vandens versmė. XX a. pradžioje Nemuno pakrantėje trykštanti mineralinio vandens versmė buvo apsaugota nuo pavasarinių ledonešių banginio formos skulptūra. Iki Kauno HE pastatymo 1959 m. nedidelė banginuko skulptūra, iš kurios burnos tekėjo mineralinis vanduo, buvo tiek miestiečių, tiek kurorto svečių lankytina vieta. Tačiau pakilus Nemuno vandens lygiui, kurorto simboliu tapusi skulptūra atsidūrė po vandeniu.

Banginukas atgimė Birštono sakralinio muziejaus edukaciniame užsiėmime, kurio metu lankytojai susiformuoja iš tešlos, pagamintos pagal  XII a. šv. Hildegardos receptą banginuko formos sausainius, juos iškeptus skanauja su čiobrelių arbata. Yra laiko ir susipažinti su muziejaus ekspozicija. Šv. Hildegarda ragino šiuos sausainius skanauti kuo dažniau idant daugiau džiaugsmo ir geros nuotaikos nepristigtume.

 Būtina išankstinė registracija  el. p.: muziejus@sakralinis.lt, tel.:+37031965699. Dalyvių skaičius užsiėmime iki 25 žmonių.  Edukacijos trukmė — 1 val. Edukacinio užsiėmimo kaina 2 Eur. vienam dalyviui.

Marginkime velykaičius drauge

Šis pavasario edukacinis užsiėmimas yra pirmas, kuriuo ėmėmės edukacinės veiklos muziejuje. Birštonietė A. Danulevičienė savaitę prieš šventąsias Velykas nuo 2001 m. muziejaus lankytojus supažindindavo su tradiciniu margučių kūrimo karštu vašku amatu. Šis užsiėmimas - tai meno terapijos forma, kai pasineriama į kūrybos džiaugsmą, kur vaško kvapas, baltų simboliniai raštai ir spalvų dermės sukuria šventinę nuotaiką ir puikią dovaną artimam žmogui.

Užsiėmimo metu atsinešti virti kiaušiniai pavirsta margučiais. Geros emocijos ir šypsena garantuota.

Būtina išankstinė registracija  el. p.: muziejus@sakralinis.lt, tel.:+37031965699. Dalyvių skaičius užsiėmime iki 25 žmonių.  Edukacijos trukmė — 1 val. Edukacinio užsiėmimo kaina 2 Eur. vienam dalyviui.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimas ir dvasingumas

2017 m. Lietuvoje įvyko pirmąjį kartą beatifikacijos - paskelbimo palaimintuoju iškilmės, kurių metu vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis (1873-1962) buvo paskirtas dangišku globėju ir užtarėju. Birštone palaimintasis įmynė savo pėdsaką. Gyvendamas 1956-1958 metais valdė Kaišiadorių vyskupiją, čia slapta konsekravo savo įpėdiniu kanauninką Vincentą Sladkevičių 1957 m. gruodžio 25 d. Daugelis lietuvių mažai pažinojo iki 2017 m. palaimintojo gyvenimą, nes jo gyvenimo kelias vingiavo per Latviją, Rusiją. Taip pat daugybę metų palaimnintasis kalėjo Rusijos, Lietuvos kalėjimuose. Nes buvo tikinčiųjų teisių gynėjas ir tikėjimo liudytojas.

Edukacinis užsiėmimas su gausia ikonografine medžiaga pakvies lankytoją pakeliausti palaimintojo Teofiliaus gyvenimo keliu. Per įvykius ir istorijas supažindins su kankinio asmenybe, jo dvasingumo gelme.

Būtina išankstinė registracija  el. p.: muziejus@sakralinis.lt, tel.:+37031965699. Dalyvių skaičius užsiėmime iki 25 žmonių.  Edukacijos trukmė — 1 val. Edukacinio užsiėmimo kaina 1 Eur. vienam dalyviui.

Galime atvykti į jūsų parapiją ar mokyklą ir susitikti su didesne auditorija. Keletas vaizdų iš 2017 m. susitikimo Elektrėnų parapijoje. 

Knyga teikianti dvasiai stiprybę

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio ekspozicijoje yra nepriekaištinga rašysena sukurta rankraštinė maldaknygė. Ji sukurta Sankt Peterburge 1926 m. vasario 16 d. Sugrįžusiam iš Maskvos kalėjimo į Leningradą kunigui Teofiliui maldos užrašų knygelėje suteikdavo prasmingą ir dvasią stiprinantį bendravimą su Dievu. 

Lietuviams spaudos draudimo metu turėti knygų gimtąja kalba buvo būtinybė. Tai buvo iš Prūsijos rizikuojant gyvybe pargabentos knygnešių maldaknygės, katekizmai ir kiti leidiniai. Tremtyje lietuviai gaminosi tokias knygeles, panaudodami rudą vyniojamą popierių. (Daugiau apie tokias knygeles yra čia) 

Edukacinio užsiėmimo metu kviečiame pasigaminti mažą užrašinę ir įsirašyti įkvepiančias mintis. Knygutę dekoruojame skrebinimo technika. Kūrybinis užsiėmimas su istoriniu ir vertybiniu kontekstu.

Būtina išankstinė registracija  el. p.: muziejus@sakralinis.lt, tel.:+37031965699. Dalyvių skaičius užsiėmime iki 25 žmonių.  Edukacijos trukmė — 1 val. Edukacinio užsiėmimo kaina 1 Eur. vienam dalyviui.

Kryždirbystė Lietuvoje

2001 metais tradicinių lietuviškų kryžių darymas pripažinta įrašyta į UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą. Lietuviškieji kryžiai - liaudies sakraliniai statiniai, sudaryti iš architektūrinių, dekoratyvinių, skulptūrinių formų, kurių paskirtį ir prasmę nusako jų turinys, sukūrimo motyvai ir intencijos bei pastatymo vieta. 

Edukacinio užsiėmimo metu sužinosite, kuo skiriasi aukštaitiški kryžių dekoravimo principai nuo dzūkiškų, žemaitiškų ir pan. 

Praktinio užsiėmimo metu lankytojas kviečiamas suprojektuoti dekorą savo sodybos kryžiui ar koplytstulpiui. Tai metas permąstyti savo lietuvišką tapatybę ir santykį su krikščionybe. Palaimintasis Teofilius Matulionis skatino statyti lietuviškus kryžius Lietuvos nepriklausomybės 20-ųjų metinių proga. Lietuvos nepriklausomybės 100 metų sukaktis tegul paskatina mus jei ne realybėje, tai popieriaus lape ir širdyje pastatyti lietuvišką gražiai dekoruotą kryžių.

Būtina išankstinė registracija  el. p.: muziejus@sakralinis.lt, tel.:+37031965699. Dalyvių skaičius užsiėmime iki 25 žmonių.  Edukacijos trukmė — 1 val. Edukacinio užsiėmimo kaina 1 Eur. vienam dalyviui.

Kaip gimsta vaško žvakė?

Kaip gimsta vaško žvakė? Ar žinote kaip ilgai reikėjo namuose lieti žvakes. Ar girdėjote, kad lietuviai gamino ir sukimo būdu žvakes? Šiuo laiku dažniausiai gaminamos žvakės formose. Važko žvakių gamyba yra tradicinis amatas, kurį ne tik pamatysite gyvai, bet ir patys pamėginsite. Rodomi visi vaško žvakių gamybos būdai. Sužinoma žvakės simbolika, menamos mįslės paie žvakes ir kita.

Būtina išankstinė registracija  el. p.: muziejus@sakralinis.lt, tel.:+37031965699. Dalyvių skaičius užsiėmime iki 25 žmonių.  Edukacijos trukmė — 1 val. Edukacinio užsiėmimo kaina 2 Eur. vienam dalyviui.

Galerija